การบริหารความเสี่ยงในการโอนเงินข้ามประเทศ

ธนาคารรายใหญ่ 4 แห่งของไทยได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม ซึ่งเพิ่มเทคโนโลยี บนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศแบบเรียลไทม์ทั่วโลก ในฐานะที่เป็นเครือข่ายระหว่างธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน Swift ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2516 ได้พัฒนามาจากบริการส่งข้อความทางไกลในช่วงแรก ๆ ไปจนถึงบริการส่งข้อความดิจิตอลแบบเรียลไทม์ในปัจจุบัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนาคารสมาชิกประมาณ 11,000 แห่งทั่วโลกได้ใช้มาตรฐานสากลในการบริหารความเสี่ยงในการโอนเงินข้ามประเทศต่างๆประมาณ 200 ประเทศ เพื่อยกระดับบริการ Swift ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม GPI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์ระหว่างธนาคารสมาชิกเพื่อลดเวลาในการชำระหนี้ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที