1.555.555.555 [email protected]
 
Category: health news

ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่นาอ้อ

ที่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมนั้นจะต้องช่วยกัน และจากความตั้งใจนี่เองทำให้เทศบาลตำบลนาอ้อสร้างลานวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอกย้ำและส่งต่อความเป็นนาอ้อ ให้ซึมลึกอยู่ในหัวใจของชาวบ้านสืบนานเท่านาน Read More